Proiecte de dezvoltare

Proiecte de dezvoltare

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

“CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SC ITALTEX SRL PRIN ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII NOI“

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Valoarea totală a proiectului este de 1925618 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1064984.90 lei. Proiectul se implementează în localitatea IASI pe o durată de 9 (nouă) luni.

Obiectivul proiectului este finanţarea achiziţiei de utilaje.
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri‐ue.ro
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”